Svatební focení

Michala Rusanuková je fotografka se sídlem v Praze, kde pracovala pro filmovou produkční společnost a objevila její lásku k fotografování při práci na filmových souborech. V roce 2012 se Michala rozhodla přestěhovat do New Yorku jako přímý důsledek jejího zájmu o městský životní styl. Trávila 3 roky v New Yorku a rozhodla se fotografovat více než jen způsobem, jak si uchovat své vzpomínky, ale učinit z ní svou kariéru.

Mezitím v New Yorku Michala studovala fotografii na New York Film Academy, kde byla inspirována mnoha různými umělci a jejich prací. Tato expozice a školení jí poskytly znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby se obrátilo k tomu, co bylo kdysi jen vášní k jejímu živobytí.

Michaely předchozí zkušenost s modelováním jí poskytla jedinečnou perspektivu před kamerou i za ní. Tuto zkušenost přisuzuje tomu, co její portrétní portrét vyniká, protože si je vždy vědoma toho, co se snaží dostat z každého předmětu. Zatímco Michala upřednostňuje fotografování lidí ve svém prostředí, pracuje stejně pohodlně ve studiu.

 

Michala Rusanukova is a photographer based in Prague, Czech Republic, where she used to work for a film production company and discovered her love of photography while working on film sets. In 2012 Michala decided to move to New York City as a direct result of her interest in urban lifestyle. Spending 3 years in New York, she decided to pursue photography as more than a way to preserve her memories, but to make it her career.

Meanwhile in NYC, Michala studied photography at the New York Film Academy where she was inspired by many different artists and their work. This exposure and training has given her the knowledge and skills needed to turn what was once just a passion to her livelihood.

Michala’s previous experience in modeling has given her a unique perspective in front of, as well as behind the camera. She attributes this experience to what makes her portrait work stand out as she is always aware of what she is trying to get out of each subject. While Michala prefers photographing people in their environment, she is as comfortable working in studio.

 

(Více info v druhém odkazu)